Vloerverwarming houten vloeren

Vloerverwarming houten vloeren , Houten vloeren vloerverwarming

Houten vloeren en vloerverwarming kunnen prima samen gaan, mits....


Bladeren in Leggen houten vloeren

fairwood houten vloerenleggen houten vloerenprijzen
houten vloeren
houten vloeren facebook
Vloerverwarming en houten vloeren, parketvloeren.


Houten vloeren vloerverwarming:
Kan de houten vloer ook gelegd worden op vloerverwarming ?


Antwoord: Ja, een houten vloer kan op vloerverwarming,....Mits......


parket

....Mits......er aan bepaalde regels wordt voldaan.


 1. Regels voor het hout en de houten vloer

 2. Regels voor de vloerverwarming

 3. Regels voor de legger

 4. Regels voor de afwerking

 5. Regels voor de bewoner/gebruiker

 

houten vloeren op vloerverwarming


BASIS REGEL 1: Hout werkt bij veranderingin warmte en vocht. Kortom geleidelijkheid is het sleutelwoord.


houten vloeren vloerverwarminghouten vloeren vloerverwarming


BASIS REGEL 2: Hout is een langzame geleider van warmte, maar geeft wel al deze warmte met vertraging af. Kortom geen extra stookkosten, wel verlies in flexabiliteit stookgedrag.


houten vloeren en parket op vloerverwarming


1. Regels voor het hout en de houten vloer bij vloerverwarming

- Vochtpercentage van het hout bij het leggen moet bij een masseve houten vloer tussen 10-12% HV zijn
en bij tapis/bourgogne tussen de 8-10% HV.

- Bij voorkeur geen zeer vocht/droogte gevoelige houtsoorten gebruiken.


2. Regels voor de vloerverwarming als deze onder een houten vloer wordt gelegd

- De vloerverwarming moet van de nieuwste generatie zijn.

- De vloerverwarming moet op voldoende diepte liggen.

- De vloerverwarming moet zo ingesteld zijn dat de temperatuur slechts geleidelijk kan worden verhoogd / verlaagd.

- De temperatuur in de vloerverwarming mag slechts tot een beperkte hoogte worden verwarmd.3. Regels voor de legger van de houten vloer op vloerverwarming

- Het lijmen van een houten vloer op vloerverwarming moet door een vakman worden gedaan

Er dient voldoende kennis te zijn over de houtsoort, de vochtigheid van het hout,
de aanwezige soort vloerverwarming, de te gebruiken lijmsoort,
de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte, de te verwachten werking van het hout etc..


4. Regels voor de afwerking van houten vloer op vloerverwarming

- Er mag geen lak worden gebruikt, daar deze craquelee kan vertonen door de veranderingen in temperatuur.


5. Regels voor de bewoner/gebruiker van de houten vloer

- De vloerverwarming moet op een zo constant mogelijke temperatuur te worden gehouden.

- Slechts geleidelijke temperatuursveranderingen zijn mogelijk.

- Geen dagstand-nachtstand thermostaat.

- Geen mechanische ventilatie

- Geen kleden op de vloer.

- Relatieve luchtvochtigheid houden tussen 50-70%
(niet alleen goed voor de houten vloer, ook goed voor uw gezondheid).

eiken vloer op vloerverwarmingvloerverwarming onder houten vloer


Houten vloeren vloerverwarming:

Krimpt of zwelt hout niet door de vloerverwarming? • Houten vloeren zijn afkomstig uit de natuur en reageren van nature op vocht- en temperatuursverschillen.

 • Bij grote schommelingen in vochtpercentage en/of temperatuur kan er krimp of uitzetten optreden.

 • Bij de ene houtsoort overigens wat meer dan bij de andere.

 • Dit heeft met de eigenschappen van de betreffende houtsoort te maken.

 • Bij een conventionele verwarming met radiatoren is het perfect mogelijk om op korte tijd een koude kamer warm te krijgen.

 • Dit geeft uiteraard een plotselinge temperatuurschommeling.

 • Bij vloerverwarming stookt men daarentegen vrij constant en als er schommelingen optreden betreft het slechts enkele graden.

 • Vloerverwarming geeft zijn warmte ook langzaam af.

 • De meeste moderne systemen zullen zich aanpassen wanneer de zon plots rechtstreeks op de vloer
  gaan schijnen en plaatselijk de temperatuur doet oplopen.

 • Dit heet het zelfregulerende karakter van de vloerverwarming.

 • Deze geleidelijke schommelingen in vochtpercentage en temperatuur zijn juist een voordeel voor het natuurproduct hout.vloerverwarming eiken parket

Houten vloeren vloerverwarming:
Welk soort vloerverwarming verdient de voorkeur?


Grofweg worden 2 soorten vloerverwarming onderscheiden.

1. Hoofdverwarming - houten vloeren vloerverwarming

2. Bijverwarming - houten vloeren vloerverwarming


houten vloeren vloerverwarming

Een andere onderverdeling is het onderscheid in:

a.warmwatersystemen

b. elektrische systemen.


De warmwatersystemen worden zowel ingezet als hoofdverwarming als bijverwarming.

De elektrische systemen vrijwel altijd als bijverwarming, meestal in combinatie met radiatoren.

-------------------

Vloerverwarming als bijverwarming geeft in de regel de minste problemen.

De schommelingen in de temperatuur zijn veel geringer en het hout krijgt niet te grote klappen te verwerken.

Vaak is dit zelfs te prefereren boven een systeem met alleen radiatoren.

In nieuwbouwhuizen liggen de leidingen vaak zo ondiep dat de ene plank veel warmer wordt dan de andere,
waardoor er een risico op werking van het hout ontstaat.

Bij een geleidelijke verdeling van de temperatuur bijvoorbeeld bij "vloerverwarming als bijverwarming",
vermijdt men dit risico.

--------------------

Geleidelijke verandering is altijd het sleutelwoord bij een natuurproduct als hout.


De zogenaamde warmwatersystemen, die als hoofd- en als bijverwarming worden ingezet,
kunnen worden onderverdeeld in 2 systemen:


1. Natte systemen - houten vloeren vloerverwarming

2. Droogbouwsystemen - houten vloeren vloerverwarming


Bij "natte systemen" liggen de waterleidingen op de betonnen constructievloer en zijn ingegoten in de afwerkvloer.

Bij "droogbouwsystemen" liggen de leidingen in een voorgevormde plaat van "piepschuim".

houten vloeren vloerverwarming

Drogesystemen krijgen steeds vaker de voorkeur boven nattesystemen.

 • Drogesystemen hebben een hoger rendement.

 • De "chape" laag waarin de buizen liggen bij nattesystemen,
  is een relatief slechte geleider, waardoor de warmtespreiding niet optimaal is.

 • De "chape" massa tussen de verwarmingselementen en de te
  verwarmen vloer bij nattesystemen is dikker. Hierdoor wordt de opwarmtijd langer.

 • De droogtijd om het laatste restvocht uit de "chape" te verwijderen,
  voordat men de vloer gaat leggen is aanzienlijk langer. Dit kan onnodige vertraging opleveren.

 • De opbouwhoogte van een droogsysteem is aanmerkelijk lager.
  Vooral bij renovatie van een woning is de ruimte van 10 cm of meer niet altijd aanwezig.

 • De massa tussen de verwarmingselementen en de vloer is erg dun bij drogesystemen.

 • Bovendien wordt hiervoor meestal een zeer goed geleidend materiaal als bijvoorbeeld aluminium gebruikt.vloer op vloerverwarming

Houten vloeren vloerverwarming:
Welke ondervloer verdient de voorkeur ?


Er zijn een groot aantal ondervloeren in de handel die elk geschikt zijn voor een bepaalde soort vloerverwarming.

De laatste jaren zijn er een groot aantal nieuwe producten ontwikkeld.

De reden hiervoor is dat zowel het plaatsen van vloerverwarming,
als het leggen van een houten vloer bijzonder gewild is.

Het is daarom voor de industrie een grote commerciele uitdaging beide groeimarkten te verenigen.

De combinatie van vloerverwarming en houten vloeren is een van de speerpunten
bij de ontwikkeling van nieuwe ondervloeren en legmethoden.

Kijk op de pagina Ondervloeren voor meer informatie hierover.


Houten vloeren vloerverwarming:
Ook de gebruiker heeft zijn of haar verantwoordelijkheden!


Niet alleen voor of tijdens het plaatsen van een houten vloer op vloerverwarming moeten er regels in acht worden gehouden.

Ook de gebruiker moet zijn of haar invloed kennen.

Zo bestaat er de mogelijkheid dat de de consument/bewoner de verwarming zo hoog opstookt,
dat het water extra heet wordt.

Hierdoor wordt er te veel hitte naar boven doorgegeven en kan er schade aan de parketvloer ontstaan.

De veranderingen die optreden gaan zo snel dat het natuurproduct hout dit niet adequaat kan opvangen.

Om achteraf te kunnen controleren of dit wel of niet gebeurd is worden er zogenaamde "verklikkers" geplakt op de dekvloer.

Bij te grote verhitting verkleuren deze stickers blijvend. De parketlegger kan daarmee aantonen
dat de gebruiker niet aan de voorschriften heeft voldaan.

Garantiebepalingen komen dan vanzelfsprekend te vervallen.


vloer van fairwood

Houten vloeren vloerverwarming:
Vocht- en temperatuurschommelingen beperken!


Hierboven hebben we al aangegeven dat het matigen van schommelingen in de temperatuur van groot belang is.

Vooral vloerverwarming is hiervoor uitermate geschikt.

Tevens moet met de vochtschommelingen beperken.

Dit geldt overigens niet alleen voor vloeren op vloerverwarming en ook niet alleen voor het hout,
maar ook voor uw eigen gezondheid.

Temperatuur en vocht staan in in nauw verband met elkaar.

Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 8-12%.

Dit vochtpercentage is in evenwicht met een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.

Bij een verandering van de luchtvochtigheid zal ook het houtvochtpercentage wijzigen.

Verandering van het houtvochtpercentage impliceert dat het hout zwelt of krimpt.

Bij een eenzijdige verwarming van het hout (onderkant) is het logisch dat de onderzijde uitdroogt.

Dan moet er dus luchtvochtigheid worden toegevoegd om het evenwicht te behouden
en te vermijden dat er krimpnaden ontstaan.

Hiervoor wordt aangeraden de luchtvochtigheid -vooral bij droog en vriezend weer- in de gaten te houden
m.b.v. een hygrometer en indien nodig een luchtbevochtiger te gebruiken om de relatieve luchtvochtigheid te verhogen.


houten vloeren vloerverwarming

Houten vloeren vloerverwarming:
Verlies ik met een houten vloer niet teveel rendement van mijn vloerverwarming?


Bovengenoemde vraag komt bij elk gesprek over houten vloeren en vloerverwarming ter sprake.

Vormt de houten vloer, dankzij de thermische isolatiewaarde van hout geen buffer tussen de ruimte
en de vrijgegeven warmte die van onderaan komt?

Allereerst moet worden opgemerkt dat bij alle vloerverwarmingssystemen een isolatie naar onder toe wordt aangebracht.

M.a.w. de warmte vloeit dus niet weg.

Er gaat geen warmte verloren.

Daarnaast zorgen de meeste (droge)vloerverwarmingssystemen voor een uitstekende en gelijkmatige warmtespreiding.

Dit door de eerder genoemde geleidende laag.

T.a.v. de isolatiewaarde van hout het volgende: bij een massieve houten vloer op vloerverwarming op vloerverwarming
kan men inderdaad vaststellen dat de vloer iets trager opwarmt.

Het hout vervult namelijk zijn isolatiefunctie.

Dit houdt tevens in dat het hout de warmte langer vasthoudt en langzamer afgeeft.

Anders gezegd: de energie die nodig is om de opwarmtijd te overbruggen wordt naderhand teruggewonnen
doordat het systeem sneller kan worden uitgeschakeld, terwijl de vloer nog steeds warmte afgeeft.


Houten vloeren vloerverwarming:
Belangrijke punten voor vloerverwarming


 • Een ondervloer/tussenvloer is verplicht (maximaal 14 mm. dik)

 • Gun de zandcemente dekvloer na stort per centimeter dikte een week natuurlijke droogtijd,
  dit om krimpscheuren ten gevolge van een te snelle droging te voorkomen

 • Vervolgens het vloerverwarmingssysteem in werking stellen en de temperatuur per dag 5 graden opvoeren tot de maximale capaciteit van het systeem is bereikt.

 • Laat de vloerverwarming vervolgens veertien dagen op volle capaciteit draaien.

 • Als gevolg hiervan zal de vloer totaal droog worden; doet men dit niet dan is -zelfs bij een relatief laag vochtpercentage- schade mogelijk als gevolg van een verhoogd damptransport.

 • Breng de temperatuur middels de thermostaat vijf graden per dag naar beneden tot nul en laat de vloer afkoelen.

 • Hierna kan de vloer -indien nodig worden voorgestreken en geegaliseerd.

 • Plakfriezen (eiken mozaiek)en daarna parket verlijmen.

 • Na het aanbrengen van de parketvloer (incl. afwerking) kan dan de verwarmingsinstallatie weer
  worden ingeschakeld en kan de temperatuur langzaam (5 graden per dag) worden opgevoerd tot een kamertemperatuur van 20 graden Celcius.


eikenparket op vloerverwarming

Houten vloeren vloerverwarming:


 • De maximale dikte van het parket is 2.5 cm.

 • Gebruik alleen stabiele houtsoorten.

 • Bij voorkeur verlijmen en niet zwevend leggen. Indien wel zwevend wordt gelegd dan niet al te brede delen kiezen.

 • Cementen dekvloer behandelen met voorstrijk.

 • Er moeten speciale lijmen worden gebruikt bij het verlijmen.

 • Let op dat het vochtpercentage van de ondergrond goed is: zand-cement maximaal 1.5% en anhydriet maximaal 0.3%.

 • Het beste voor een houten vloer is om de vloerverwarming in het najaar aan te zetten en in het voorjaar pas weer uit.

 • De relatieve luchtvochtigheid van de woning moet tussen de 50-60% bedragen.

 • (Goed voor de vloer en goed voor uw gezondheid).

 • Enige krimp zal altijd kunnen plaatsvinden.

Wilt u een absoluut strakke naadloze parketvloer,
dan raden wij het gebruik van al te brede houten vloerdelen op vloerverwarming af.


houten vloeren vloerverwarming

Houten vloeren vloerverwarming:
Welke afwerking ?


Wij raden o.h.a. het gebruik van lak af.

Er bestaat namelijk het gevaar van barstjes in de lak.

Veiliger is het daarom om de houten vloer op vloerverwarming af te werken met olie.

Olie is namelijk geen opliggende laag, maar is in het hout getrokken.


Houten vloeren vloerverwarming:
Samenvattend: Bij een natuurproduct als hout altijd kiezen voor
geleidelijke veranderingen van de situatie en nooit forceren!Houten vloeren vloerverwarming:

Interne Links Vloerverwarming houten vloeren - Vloerverwarming eiken vloeren:

Interne Links: 

Interessante Links