Lijmen houten vloeren / parket

Lijmen houten vloeren / parket , Houten vloeren verlijmd

Lijmen houten vloeren; zeker van een vast en goed resultaat


Bladeren in Leggen houten vloeren

fairwood houten vloeren leggen houten vloerenprijzen
houten vloeren
houten vloeren facebook
Houten vloeren verlijmen. Lijmen houten vloerenHouten vloeren verlijmen; Wat houdt dat in ?


Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen:

 1. Houten vloeren vol verlijmen (hele plank in de lijm + blind vernagelen)

 2. Houten vloeren zwevend leggen, maar verlijmen in de mes-groef verbinding.

Over de eerste methode zijn wij in de meeste gevallen zeer positief, terwijl wij over de tweede methode onze bedenkingen hebben. Deze kunt u lezen op tips zwevend leggen.

Op deze pagina spreken we daarom over het volverlijmen van de houten vloer.


Wanneer verlijmen van de houten vloer ?


Het antwoord op deze vraag is niet 1-2-3 te geven.
Feitelijk wordt dit bepaald door een aantal vragen:

 • De gekozen houtsoort ?

 • De breedte van de plank ?

 • De breedte van de ruimte ?

 • De vorm van de ruimte ? (zie foto hieronder)

 • De vocht/droogte situatie van de ruimte / vloerverwarming ?

 • Massieve plank, Lamelparket of Visgraatparket ?

 • Loopgeluid reductie ?

 • Uw budget ?

Als leidraad kunt u stellen; lijmen is altijd goed, maar is niet altijd nodig.
Lijmen is duurder dan zwevend leggen door hogere arbeids- en materiaalkosten.

leggen van houten vleoren verlijmen

In bovengetoonde ruimte komen 2 punten bijelkaar. Doordat u met lijmen van het houten vloer de richting van de planken makkelijk kunt bepalen, kunnen de planken diagonaal naar elkaar toe worden gelijmd.

Voor het leggen van houten vloeren in ruimtes met afwijkende vormen is lijmen derhalve zeer geschikt.Lijmen van houtsoorten die gevoeliger zijn voor vochtbreed maple verlijmd

Rechtstreeks lijmen van hongaarsepunt parketlijmen hongaarsepunt


Verlijmen houten vloerenDe ene houtsoort werkt meer dan de andere houtsoort.
Dit betekent dat we deze houtsoorten eerder of bij een minder brede breedte al aanraden te verlijmen.


Massieve planken tot ca 18/20 cm kunnen o.h.a. prima zwevend worden gelegd.
Massieve houten vloeren die breder zijn kunnen beter worden verlijmd.


In ruimtes breder dan 7 meter kunnen houten vloeren beter worden verlijmd.
Bij L-vormige kamers mag de L-kamer bij zwevend leggen wel breder zijn.

Hout werkt door schommelingen in vocht en temperatuur.
Zijn deze schommelingen (speciaal bij extra brede houten vloeren) te groot
kan de houten vloer beter vol worden verlijmd.
Blijven de schommelingen in temperatuur en vocht beperkt
kan er best zwevend worden gelegd.
Bijvoorbeeld in ruimtes die u niet kouder laat worden dan 16/17 Graden
en niet binnen een uur warmer worden opgestookt dan 22 Graden.
Kortom niet de hoogte van de temperatuur, maar de schommelingen zijn van belang.

De genoemde voorwaarden die worden gesteld waar u wordt aangeraden de houten vloer te verlijmen
gelden in ieder geval voor massieve houten vloeren.
Lamelplanken mogen breder zijn dan 20 cm om nog zwevend te leggen
en ook de kamer mag bij lamelplanken breder zijn.
Patroon vloeren zoals visgraatparket, hongaarse punt e.d. worden
net als tapis/bourgogne vloeren feitelijk altijd verlijmd.

Aangezien er geen lucht tussen de lagen kan zitten voelt een verlijmde houten vloer
altijd doffer en u zult minder loopgeluid ervaren.

De materiaalkosten (ondervloer, lijm e.d.) zijn bij verlijmde houten vloeren hoger.
Tevens raden wij aan een parketlegger in te schakelen bij het verlijmen van houten vloeren,
hetgeen een aanzienlijke verhoging kan betekenen van de kosten.


Kortom: Verlijmen van houten vloeren is altijd goed, maar niet altijd nodig !

Voordelen Houten Vloeren lijmen

 • De vloer kan gelegd worden in ruimtes die breder zijn dan 7 meter.

 • Er kunnen zonder grote problemen planken met een breedte van 20 cm of breder worden gelegd.

 • De totale werking van de gehele vloer is bij het verlijmen houten vloeren klein, omdat de planken over de volle breedte verlijmd en vernageld worden en de betreffende delen daarom geen groot onderling effect kunnen hebben.

 • De totale vloer bij lijmen houten vloeren zal daarom niet in haar geheel een aantal centimeters breder of smaller kunnen worden.

 • Slechts bij hele grote waterschades zal er aanzienlijke schade aan de vloer optreden.

 • Bij het lijmen van houten vloeren zal de vloer o.h.a. niet kraken, omdat de totale plank in de lijm ligt en de onderlinge planken nauwelijks tot geen effect op elkaar hebben.

 • De lijm die gebruikt wordt om de brede delen te verlijmen is meer elastisch dan de lijmen die gebruikt worden bij de fabricage van de Duoplank vloeren of lamelparket.

 • Indien het hout door natuurlijke veranderingen gaat werken zal deze lijmlaag deze krimp of uitzetten kunnen opvangen. Dit voorkomt het scheuren van de betreffende planken.

 • Een groot voordeel van het "lijmen houten vloeren" is dat hij het minste contactgeluid veroorzaakt van alle vloeren.

 • De vloer is stiller en geeft geen hol geluid.

 • De verlijmde vloer wordt als buitengewoon massief beschouwd.


breed grenen vloer


brede essen vloerenNadelen van lijmen houten vloeren

 • De legkosten bij het lijmen van houten vloeren zijn aanzienlijk hoger dan bij het zwevend leggen van massieve planken of Duoplanken (lamelparket).

 • Allereerst moet er namelijk spaanplaatbroodjes op de zandcemente dekvloer worden gelijmd, waarna de onderlinge planken ook nog vol moeten worden verlijmd en vernageld.

 • De totale tijd die hieraan gespendeerd wordt is aanzienlijk langer en de bijbehorende arbeidskosten daarmee aanzienlijk hoger.

 • Tevens zijn de materiaalkosten bij het verlijmen houten vloeren van lijm en spaanplaat hoger dan de kosten voor folie en veren bij het zwevend leggen.

 • De vloer kan bij het "lijmen houten vloeren" niet meer worden verhuisd.

 • De vloer kan moeilijk doe-het-zelf worden gelegd. U heeft kennis van zaken nodig.

 • De ondervloer moet voor het lijmen van de planken worden geschuurd, hetgeen een vakkundige aanpak en professioneel gereedschap vereist.

 • De onderlinge planken kunnen nog altijd krimpen of uitzetten.

 • Er blijft nog altijd een klein gevaar dat de planken belemmerd door de lijm en vernageling kunnen scheuren. (Dit gevaar wordt overigens door de elastische lijm sterk verminderd.)

 • Het lijmen van een houten vloer is een lastige klus, waarvoor deskundigheid gevraagd is. Wij adviseren daarom een ervaren parketlegger.Blind vernagelen bij verlijmen houten vloeren

 • Na het drukken van de plank in de lijmwordt de plank "blind vernageld".

 • "Blind vernagelen" houdt in dat de parketlegger een koploos spijkertje in het mes van de plank schiet.

 • Dit spijkertje dringt door het hout in de ondervloer.

 • De planken worden hierdoor vastgezet aan de ondervloer.

 • Als de plank is gelegd is dit spijkertje niet meer te zien.

 • De reden dat planken blind worden vernageld bij het lijmen houten vloeren is
  om de brede planken over de gehele breedte goed in de lijm te drukken.

 • In feite hebben deze nagels na het drogen van de lijm geen functie meer.

 • Aangezien de houten vloeren van Fairwood dermate hard zijn,
  moet er bij het blind vernagelen gebruik worden gemaakt van een "spijker-schieter" op perslucht.

leggen van parketvloeren vernagelen en verlijmen van een massieve planken vloer

3. Blind vernagelen van de planken, om hem goed te verlijmen.


Lijmen houten vloeren - Ondervloeren.

Er bestaan lijmen waarmee de planken direct op de ondervloer kunnen worden verlijmd.

Deze lijmen zijn echter aanzienlijk duurder dan de andere elastische lijmen.

Vandaar dat meestal toch wordt verkozen voor het lijmen op een ondervloer.

Meestal betreft het hier een spaanplaat ondervloer.

Mocht u toch kiezen voor direct verlijmen raadpleeg dan altijd eerst Fairwood !

leggen van vloeren lijmen van parketvloeren, verlijmen houten vloeren

1. Verlijmen van de spaanplaat op de zandcement dekvloer.

Hieronder beschrijven wij het lijmen van houten vloeren voor de meest voorkomende situaties;

 • op zandcementeondervloer met geventileerde kruipruimte

 • op houten ondervloer

 • op vloerverwarming

LET OP: indien er sprake is van anhydriet, monoliet, zandcementdekvloer zonder ventilatie, beton op zand,

of andere ondervloer (bijv. tegels ) graag overleg.

Ditin verband met voorstrijk en andere werkwijze


Houten vloeren verlijmen. Lijmen houten vloeren -
Cemente dekvloer met geventileerde kruipruimte


ad1.Bij het lijmen van een houten vloer op een zandcemente dekvloer worden er zogenaamde spaanplaatbroodjes aangebracht.

Spaanplaatbroodjes zijn plaatjes van ca. 15 x 30 cm. en 8mm. of 12 mm. dik.

Deze broodjes worden op de dekvloer gelijmd en vervolgens geschuurd.

De parketlegger krijgt nu een gladde uitgevlakte ondervloer, waarop de planken gemakkelijk kunnen worden gelijmd.

De reden dat een parketlegger graag 12 mm. dikke broodjes gebruikt is dat hij nu probleemloos de koploze spijkertjes in de planken kan schieten.

Hij hoeft nu geen angst te hebben om onderliggende leidingen te raken.

Het is zoals bij de meeste bouwklussen: als de basis goed is, is het eindresultaat ook goed.


Houten vloeren verlijmen.
Lijmen houten vloeren - Op houten vloer


ad 2. Bij het lijmen van een parketvloer op een houten dekvloer worden er meestal grotere spaanplaat platen geschroefd.

Eveneens van 8mm. en 12 mm. Ook dit spaanplaat moet voor het lijmen van de planken nog worden geschuurd.

Met deze platen kan een parketlegger de vloer ook goed egaliseren.

Houten vloeren verlijmen.
Lijmen houten vloeren - Op vloerverwarming


ad 3. Bij het lijmen van een houten vloer op vloerverwarming wordt er meestal geen gebruik gemaakt van spaanplaat.

De reden hiervoor is dat er bij vloerverwarming grotere schommelingen kunnen optreden, tussen de percentages vocht en warmte.

Op de pagina over Lamelparket is reeds uitbreid geschreven over de verschillende krimpcoefficienten van onderlaag en houtlaag.

Deze wetmatigheden gelden natuurlijk niet alleen voor lamelparket, maar ook voor het lijmen van houten vloeren.

Lijmen houten vloeren - eiken mozaiek

Bij het lijmen van houten vloeren op vloerverwarming wordt er daarom gebruik gemaakt van eiken-mozaiek.

Het grote voordeel hiervan is dat de krimpcoefficient van onderlaag en houtlaag gelijk is.

Namelijk de krimpcoefficient van eiken. Aangezien dit eiken-mozaiek ongerelmatige structuren vertoont,
dienen zij voor het lijmen van de planken te worden geschuurd.

Kijk voor meer informatie over dit thema op: Lijmen houten vloeren op vloerverwarming

Kijk voorde verschillende onderlagen voor het lijmen van houten vloeren

op de pagina: Ondervloeren

lijmen houten vloeren, vernagelen

LET OP: Bovenstaande werkwijzen zijn slechts indicaties.

Een vakman kan de situatie ter plaatse het beste beoordelen. De situatie kan per ruimte of woning verschillen.
Tevens dienen voor het leggen vochtmetingen worden gedaan.

Uit deze beschrijvingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


Houten vloeren verlijmen. Lijmen houten vloeren
Laten leggen of zelf leggen van een houtenvloer of parket?


parketlegger lijmen vloer parketlegger van houtenvloer

Op onze site vind u een aantal pagina's over het leggen van houtenvloeren.
Zo
kunt u kiezen voor een parketlegger of zelf-leggen.

Houten vloeren verlijmen. Lijmen houten vloeren

Leggen van houten vloer door parketlegger

Fairwood b.v. heeft een nationaal en internationaal werkend net van parketleggers en parketteurs,

die ervoor kunnen zorgen,dat ook al woont u wat verder van Tiel u

toch een mooie vloer van Fairwood kunt laten leggen.

brede planken vloeren verlijmen

Amerikaans wit eiken 260 mm breedt.Verlijmd en vernageld op spaanplaat ondervloer.

Op de pagina: Parketleggers kunt u verder lezen over het laten leggen van uw vloer door een parketteur.


Tips leggen houten vloeren - Lijmen houten vloeren

Tips leggen houten vloeren - lijmen houten vloer.pdf

Andere legmethode van parketvloeren


Zwevend leggen van vloerdelen

 


Interne Links  Lijmen Houten Vloeren:


Houten vloeren - Eiken vloeren - Parketvloeren - Lamelparket


040