bosbeheer houten vloeren fsc gecertificeerd

fsc houten vloeren

Bosbeheer - De enige goede oplossing !Hoe aan de ene kant van de wereld de houthoeveelheid sterk stijgt,
terwijl aan de andere kant van de wereld ontbossing plaatsvindt.De mens gaat niet goed om met de aarde, daarover zijn we het allen eens.
Een onderdeel hiervan is de ontbossing, die in sommige delen van de aarde plaatsvindt.

A.h.v. een aantal vragen, die ons vaak worden gesteld, willen wij onze visie hierop geven.

Wij hebben echter niet de pretentie over de enige waarheid te beschikken aangaande dit gecompliceerde probleem.

FSC hout

Fairwood heeft dit te maken met Fairtrade ?

Gecertificeerd hardhout voor houten vloeren

Het antwoord hierop is tweeledig: ja en neen.

Ja: - Fairwood ondersteunt van harte de filosofie, die achter het begrip "Fairtrade"
gaat. Namelijk dat het probleem moet worden aangepakt bij de bron.

Neen: - Fairwood is een commerci�le handelsnaam van een commerci�le firma.
Deze handelsnaam bestond al jaren voordat er begonnen werd met begrippen en
organisaties als Fairtrade e.d.


De locale mensen en de regionale overheden moeten de kennis en de macht krijgen
te beschikken over hun eigen rijkdommen.
Door hen te laten verdienen aan hun eigen grondstoffen,
zullen zij strijden voor het langdurig behoud van deze grondstoffen.
Dit zal alleen gelden als zij (overheid en bevolking), zien dat zij hieruit
korte-en lange termijn inkomsten kunnen genereren.

Nu en in de toekomst, voor de huidige en de toekomstige generaties.

Wat is de basis van het probleem ?

De basis van het probleem van ontbossing is de groei van de wereldbevolking
en het grote verschil tussen arm en rijk.

Bovengenoemde problemen veroorzaken; conflicten en oorlogen, het zoeken naar (korte termijn)welvaart,
strijd om de verdeling van de grondstoffen (water en energie).

De flora en de fauna lijden het meeste onder deze strijd.

Het niet meer kopen van houtproducten is
dat de oplossing voor het probleem van de ontbossing ?

- Neen, integendeel.

Op het moment dat de consumenten zouden stoppen met het kopen van houtproducten,
betekent dit dat de waarde die de grondstof hout vertegenwoordigt, drastisch zal dalen.

Dit betekent dat locale overheden opzoek moeten naar andere middelen van inkomst.
De oplossingen die nu al worden gevonden zullen funest zijn voor de bossen en de
ontbossing sterk doen toenemen. De bossen zullen worden gekapt voor grootschalige
landbouw en voor het dekken van de behoefte aan energie.

Tot op heden ging de grootste gedeelte van de kap op aan brandstof (verbranden van hout) voor de locale bevolking.

In de toekomst ligt het gevaar echter in onze "groene stroom".

In Azi� worden grote plantages opgericht met als enig doel; bio-brandstof.
De bossen moeten plaatsmaken voor deze enorme plantages.

Zijn producten als laminaat, kunststof , lamelparket e.d. niet veel
beter voor het milieu dan massieve houten planken ?

Massieve planken hebben een veel langere levensduur dan bovenstaande producten.
Zij kunnen een aantal malen worden opgeschuurd en zijn daarna weer als nieuw.
Bovenstaande producten moeten na een aantal jaren worden vervangen.

En zijn vervolgens alleen nog voor afvalverwerking geschikt.

Bovendien is het zo dat voor ons locale milieu de afbraak van bepaalde producten
(denk aan kunststoffen) zeer problematisch en duur is.

Is het waar dat de totale voorraad "staandhout" (hout in bossen)
i.p.v. afneemt juist toeneemt ?

-- Ja inderdaad !


Wat maar weinig mensen weten, is dat de totale hoeveelheid bomen in de bossen
in de wereld toeneemt.

Recente rapporten hebben uitgewezen dat de hoeveelheid bos toeneemt.

Zo is de verhouding in de oostkust van de Verenigde Staten tussen groei en houtkap : 2.29 - 1.

M.aw voor elke gekapte boom zijn er 2.29 nieuwe bomen bijgekomen.

Kijk op de website: www.appalachianhardwood.infoof op onze pagina: Bosbeheer amerikaanse houtsoorten voor parket Bosbeheer amerikaanse houtsoorten

Hierdoor is de totale hoeveelheid bos in de ooskust van de Verenigde Staten tussen 1953 en 2007 bijna verdubbeld.

De houtsoorten van Fairwood die hieronder vallen zijn: amerikaans wit eiken, amerikaans rood eiken, maple,
essen, sycamore, kersen en amerikaans noten.

Dat is een goede ontwikkeling, die ook wel eens mag worden genoemd!
Dit als reactie op alleen maar de negatieve berichtgeving.

Feit blijft echter dat deze goede ontwikkeling niet in alle delen van de wereld plaatsvindt.

Problemen doen zich nog altijd voor in Brazili�, Afrika en bepaalde delen van Azi�.

FSC hout\


Hogere C02 in de lucht en hogere temperaturen.

Slecht of goed voor de bossen?

Amerikaanse bomen maken groeispurt Woensdag 3 februari 2010

Bomen in het oosten van de Verenigde Staten groeien sneller door de toenemende
concentratie van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer.
Uit een onderzoek blijkt dat dit proces twee tot vier keer zo snel gaat als normaal.

Zo'n 22 jaar lang onderzochten wetenschappers 55 bossen in Oost-Amerika.
Ze ontdekten dat de bomen sneller groeien dan ooit in de voorbije 225 jaar,
de leeftijd van de oudste boom die ze aantroffen.

Volgens het Smithsonian Environmental Research Centre in Maryland zijn de
hogere temperaturen en de hogere concentratie van CO2 in de lucht de oorzaken
van het versnelde groeiproces.

Bomen slaan CO2 op om energie aan te maken in een proces dat fotosynthese heet.
Als een boom sterft, komen de opgeslagen broeikasgassen vrij.
De Amerikanen ontdekten tevens dat het CO2-gehalte in de
onderzochte bossen met twaalf procent is toegenomen.

Verder steeg de gemiddelde temperatuur met 0,3 graden en duurt het groeiseizoen 7,8 dagen langer.

'Houtwereld' meldde onlangs dat ook uit onderzoek van de Nederlandse biologe
Dana� Rozendaal blijkt dat CO2 helpt om bomen te laten groeien.
Zij verkondigt dit op basis van een studie naar vijf Boliviaanse loofboomsoorten.
Dana� Rozendaal hoopt vandaag op dit onderwerp te promoveren aan de Universiteit Utrecht.

(bronnen: AD, Trouw, De Morgen)


De verschillende keurmerken is dat "Goed hout"
en de rest is dat "Fout hout" ?

-- Was het maar zo eenvoudig; zwart-wit.

In de houtbranche, zijn er talloze keurmerken.
Zo zijn erFSC, PEFC, richtlijnen IBAM , regels van de NHLA en AHEC.
Alle keurmerken beweren dat hun hout volgens hun richtlijnen "Goed-hout" is
en insinueren dat de rest "Fout-hout" is. Bovendien werken ze elkaar soms tegen.

Op zich is het handhaven van keurmerken een goede zaak.

Vandaar Fairwood veel goedbeheerde amerikaanse houtsoorten verkoopt en voor de andere houtsoorten
zo vaak als mogelijke hout koopt dat is geproduceerd onder de normering van FSCen PEFC.

Echter de vraag mag worden gesteld; Lopen de keurmerken hun doel -soms- niet voorbij ?

Zijn de keurmerken niet verworden tot een commercieel middel om de consument
in de westerse wereld gerust te stellen en/of extra geld te laten betalen ?

De pretentie: Mijn hout is "Goed- Hout" en de rest is "Fout-hout",
gaat naar onze mening veel te ver.

Zijn de keurmerken dan fout? : Neen ze zijn goed, mits ze door de juiste mensen,
met de juiste oogmerken worden gebruikt.

Dit is dan ook de reden dat wij de beleidslijnen
van zowel de FSC, de PEFC en het amerikaans bosbeheer van harte onderschrijven.

Wel hadden wij graag gezien dat de verschillende keurmerken elkaar ondersteunen,
gezien wij allen het zelfde doel na streven.
Een leefbare wereld voor mens en dier.

Nu is het soms zo dat locale goedwillende zagerijen
bestempeld worden als: "Fout hout",
alleen maar omdat ze niet de (financi�le)middelen hebben om
aan een keurmerk mee te doen.
Dit terwijl een zagerij gefinancierd met westers of chinees kapitaal,
wel deze middelen heeft. En dus "Goed hout" produceert.

Fout hout is hout dat illegaal gekapt wordt!

Het hoeft echter niet zo te zijn
dat hout dat niet onder een keurmerk valt per definitie fout is.
Soms zelfs.. in tegendeel. Zo is het bosbeleid in de Noord-Oostkust van Amerika
waarschijnlijk het beste beleid ter wereld, maar behoort dit hout niet tot FSCof PEFC.

Terugkomend op het idee van Fairtrade, dat de locale bevolking moet profiteren
en dat dit basis is voor het behoud van de bossen, mogen er daarom ook kleine vraagtekens
worden gezet bij het gedrag van de keurmerken.
Hoe goed willend de vele medewerkers van de keurmerken ook zijn.

Bosbeheer -- Een aanzet tot de oplossing !
Hout groeiend goud --De enige hernieuwbare grondstof.

De toename van de bossen in de rijkere landen, zoals in Noord-Amerika,
Europa (Finland, Zweden, Frankrijk) en in China, bewijst dat de oogst van houten
stammen goed mogelijk is.

De huidige vraag naar houtproducten in de wereld kan dus weldegelijk worden gedekt.

De dikke stammen moeten worden geoogst om de dunnere stammen
meer licht te geven.

In bepaalde jaargetijden mag er niet worden geoogst,
omdat je dan de bossen kapot rijdt.

Nieuwe methodes van zagen gebruiken om
een hoger rendement te krijgen van de gezaagde stammen.


Allegedeeltes van de boom gebruiken voor een bepaald eindproduct.
Van plank tot houtpulp.

Zorgen voor schoon afwateren e.d.

Wat is nu de mening van Fairwood ?

Fairwood is zowel PEFC als FSCgecertificeerd.

Fairwood tracht zo goed en zo kwaad als het kan te handelen in deze
gecompliceerde wereld.

Wij willen en kunnen niet pretenderen dat we alles goed doen.
Dat ons hout "Goed-hout" is
en het hout van de ander "Fout-hout" is.

Dat wij de waarheid in pacht zouden hebben en de ander niet.

Neen het is niet zo zwart-wit. Helaas niet!

Wel heeft Fairwood de doelstelling - binnen haar mogelijkheden van controle -
zaken te doen met verantwoordelijke en betrouwbare partners/zagerijen.

Daarbij gesteund door de verschillende keurmerken.

Houten vloeren bosbeheer

Interne Links bosbeheer en houten vloeren